Tiếng Việt

Chuyển đổi XML sang PDF bằng Java

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi XML sang PDF theo lập trình bằng Java. Tính năng này có thể hữu ích để tạo các tệp PDF động từ XML. Hơn nữa, bài viết cũng cung cấp lược đồ XML hoàn chỉnh được sử dụng để tạo tài liệu PDF.
tháng 6 30, 2021 · 3 phút · Usman Aziz