Tiếng Việt

Tạo hình thu nhỏ cho PowerPoint PPTX hoặc PPT bằng C#

Hình thu nhỏ thường được sử dụng để tạo các phiên bản có kích thước nhỏ của hình ảnh lớn hơn. Chúng giúp bạn xem hoặc cuộn qua danh sách hình ảnh dễ dàng hơn. MS PowerPoint cũng cung cấp cho bạn hình thu nhỏ của các trang trình bày trong bản trình bày. Sử dụng hình thu nhỏ của trang trình bày, bạn có thể dễ dàng xem qua bản trình bày và điều hướng đến một trang trình bày cụ thể. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo hình thu nhỏ của PowerPoint PPTX hoặc PPT bằng C#. Điều này có thể hữu ích trong các tình huống như khi bạn cần tạo trình xem PowerPoint dựa trên web hoặc máy tính để bàn của riêng mình.
tháng 8 30, 2021 · 4 phút · Usman Aziz