Tiếng Việt

Tạo mã QR trong C#

Đôi khi bạn có thể cần tạo mã QR để nhúng thông tin dưới dạng lưới dọc và lưới ngang. Theo đó, bài viết này giải thích cách tạo Mã QR theo chương trình trong C#.
tháng 9 8, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Tạo mã vạch trong tài liệu Word bằng C#

Là nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tạo và thêm hình ảnh mã vạch hoặc mã QR vào tài liệu Word trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo mã vạch trong tài liệu Word theo cách lập trình bằng C#.
tháng 5 31, 2022 · 9 phút · Muzammil Khan