Tiếng Việt

Tạo mã QR trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể muốn tạo mã QR với các kiểu mã hóa khác nhau. Phù hợp với các trường hợp sử dụng như vậy, bài viết này trình bày cách tạo Mã QR theo chương trình trong Java.
tháng 8 8, 2022 · 3 phút · Farhan Raza

Tạo mã QR Thụy Sĩ bằng Java

Mã QR của Thụy Sĩ mã hóa tất cả các thông tin thanh toán cần thiết được yêu cầu để kích hoạt thanh toán. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo Mã QR Thụy Sĩ, giải mã và đọc thông tin thanh toán từ mã QR Thụy Sĩ bằng Java.
tháng 6 10, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan