Tiếng Việt

Tạo mã QR Thụy Sĩ bằng Java

Mã QR của Thụy Sĩ mã hóa tất cả các thông tin thanh toán cần thiết được yêu cầu để kích hoạt thanh toán. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo Mã QR Thụy Sĩ, giải mã và đọc thông tin thanh toán từ mã QR Thụy Sĩ bằng Java.
tháng 6 10, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Tạo mã vạch trong tài liệu Word bằng C#

Là nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tạo và thêm hình ảnh mã vạch hoặc mã QR vào tài liệu Word trong các ứng dụng .NET. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo mã vạch trong tài liệu Word theo cách lập trình bằng C#.
tháng 5 31, 2022 · 9 phút · Muzammil Khan