Tiếng Việt

Tạo hình thu nhỏ cho PowerPoint PPTX hoặc PPT bằng Java

Hình thu nhỏ là phiên bản có kích thước nhỏ của hình ảnh lớn hơn giúp bạn xem hoặc cuộn qua danh sách hình ảnh dễ dàng hơn. MS PowerPoint cũng sử dụng hình thu nhỏ cho bản trình bày để xem qua nội dung và điều hướng đến một trang chiếu cụ thể. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo hình thu nhỏ của PowerPoint PPTX hoặc PPT bằng Java. Bạn có thể sử dụng tính năng này trong các tình huống chẳng hạn như trong khi tạo trình xem PowerPoint dựa trên máy tính hoặc web của bạn.
tháng 8 3, 2021 · 4 phút · Usman Aziz