Tiếng Việt

Tạo tài liệu Word từ mẫu trong C# .NET

Việc tạo tài liệu Word tự động được các doanh nghiệp sử dụng rộng rãi để tạo vô số báo cáo. Trong một số trường hợp, các tài liệu được tạo từ đầu. Mặt khác, các mẫu được xác định trước được sử dụng để tạo tài liệu Word bằng cách điền vào các trình giữ chỗ. Trong bài viết này, tôi sẽ trình bày cách tạo tài liệu Word từ các mẫu một cách linh hoạt và theo chương trình trong C#.
tháng 3 5, 2020 · 6 phút · Usman Aziz