Tiếng Việt

Áp dụng Hiệu ứng Hoạt hình cho Văn bản trong PowerPoint PPT bằng Python

MS PowerPoint cung cấp các hiệu ứng hoạt hình khác nhau được sử dụng để làm cho các bài thuyết trình trở nên thú vị và thu hút sự chú ý của người xem. Những hoạt ảnh này có thể được áp dụng cho các trang trình bày, văn bản, hình dạng hoặc các phần tử khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tập trung vào việc tạo hoạt ảnh cho văn bản trong PowerPoint PPT. Đặc biệt, bạn sẽ học cách áp dụng và lấy hoạt ảnh văn bản theo lập trình bằng Python.
tháng 2 8, 2022 · 4 phút · Usman Aziz