Tiếng Việt

Thêm hoặc xóa tệp đính kèm trong tệp PDF bằng C++

PDF đã trở thành định dạng tệp được sử dụng rộng rãi vì hỗ trợ đa nền tảng của nó. Chẳng hạn, bạn có thể tạo tệp PDF trên nền tảng Windows, sau đó chuyển tệp đó sang máy Mac mà không gặp bất kỳ sự cố nào về tương thích hoặc định dạng. Một trong những tính năng mạnh mẽ mà PDF hỗ trợ là thêm tệp đính kèm. Bạn có thể nhúng các tài liệu khác vào tệp PDF giống như tệp đính kèm trong email. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách xử lý các tệp đính kèm PDF theo chương trình. Cụ thể hơn, bạn sẽ biết cách lấy, thêm và xóa tệp đính kèm trong tệp PDF bằng C++.
tháng 11 2, 2020 · 4 phút · Usman Aziz