Tiếng Việt

Chuyển đổi GLB sang FBX trực tuyến

Chuyển đổi GLB sang FBX trong vài phút với hướng dẫn đơn giản của chúng tôi. Tìm hiểu cách thực hiện và mở khóa các khả năng mới cho mô hình 3D của bạn. Phát triển trình chuyển đổi tệp GLB của riêng bạn. Khám phá các công cụ và phương pháp khác nhau để chuyển đổi GLB sang FBX.
tháng 1 12, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi GLB sang tệp FBX trong C#

Các tệp GLB phổ biến vì chúng có thể chứa thông tin liên quan đến thực tế tăng cường, thực tế ảo, trò chơi, v.v. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp GLB sang định dạng tệp FBX. Bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi tệp GLB thành FBX theo chương trình trong C#.
tháng 12 20, 2021 · 3 phút · Farhan Raza