Tiếng Việt

Áp dụng Ma trận, Toàn cầu, Địa phương, Chuyển đổi Tọa độ Thế giới trong C#

Hệ tọa độ rất quan trọng khi làm việc với đồ họa và hình dạng. Trục tọa độ có thể được xoay để thu được các trục mới qua cùng một gốc. Hãy cùng chúng tôi khám phá các phép biến đổi tọa độ sau đây bao gồm các phép biến đổi Ma trận, Toàn cục, Cục bộ và Thế giới được lập trình bằng ngôn ngữ C#. Hơn nữa, bạn sẽ có thể hiểu các phép biến đổi sau sau khi xem qua bài viết này:
tháng 3 4, 2021 · 5 phút · Farhan Raza