Tiếng Việt

Đặt nền trang trình bày trong bản trình bày PowerPoint bằng Java

Trong bài viết này, bạn sẽ học cách đặt động nền của các trang chiếu trong bản trình bày PowerPoint bằng Java. Chính xác hơn, bài viết sẽ đề cập đến cách thiết lập nền của các slide thông thường cũng như master slide.
tháng 8 3, 2021 · 5 phút · Usman Aziz