Tiếng Việt

Trộn Alpha trong Java

Trộn alpha là một kỹ thuật được sử dụng trong đồ họa máy tính để kết hợp hai hình ảnh với nhau bằng cách sử dụng một lớp trong suốt. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện trộn alpha trong Java.
tháng 6 5, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan

Lập trình đồ họa trong C#

Lập trình đồ họa trong C# có vẻ dễ hơn hoặc khó hơn bạn nghĩ. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo đồ họa vector tuyệt đẹp theo lập trình trong C#. Cho dù bạn đang tạo đồ họa như một phần của dự án hiện tại hay làm nền tảng cho trò chơi hoặc ứng dụng của riêng bạn! Bạn sẽ học cách tạo hình ảnh đẹp một cách dễ dàng.
tháng 9 20, 2022 · 9 phút · Muzammil Khan