Tiếng Việt

Trình tạo mã vạch mã 128 bằng Python

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo mã vạch Code 128 bằng Python. Chúng ta sẽ học cách tạo mã vạch GS1-128 và 128 phiếu giảm giá mã vạch. Chúng ta cũng sẽ tìm hiểu cách tùy chỉnh giao diện của mã vạch trong Python.
tháng 8 17, 2023 · 5 phút · Muzammil Khan

Trình tạo mã vạch GS1-128 bằng Java

Tiêu chuẩn GS1 cung cấp một phương tiện hiệu quả để mã hóa dữ liệu để vận chuyển, lưu trữ và bảo vệ. Mã vạch GS1-128 là mã nhận dạng (ID) được tiêu chuẩn hóa được sử dụng để xác định và theo dõi duy nhất các lô hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mã vạch GS1-128 bằng Java.
tháng 11 21, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Máy tạo mã vạch GS1-128 trong C#

GS1-128 là mã nhận dạng tiêu chuẩn hóa (ID) được sử dụng để xác định và theo dõi duy nhất các lô hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Tiêu chuẩn GS1 được phát triển để cải thiện độ chính xác và độ tin cậy của việc trao đổi dữ liệu bằng cách cung cấp một phương tiện hiệu quả để mã hóa dữ liệu cho việc vận chuyển, lưu trữ và bảo vệ. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo mã vạch GS1-128 trong C#.
tháng 10 20, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan