Tiếng Việt

Chèn hoặc Loại bỏ Đầu trang và Chân trang trong VSD Tệp VSDX trong C#

Đầu trang và chân trang được sử dụng để hiển thị thông tin trên lề trên và lề dưới của mỗi trang của tệp. Chúng có thể bao gồm chủ đề, chương, tác giả, số trang và các thông tin liên quan khác. Biểu đồ Visio ở định dạng VSD hoặc VSDX cũng có thể chứa đầu trang và chân trang để hiển thị thông tin quan trọng. Bài viết này trình bày cách chèn hoặc xóa đầu trang và chân trang trong tệp Visio theo chương trình trong C#.
tháng 4 10, 2022 · 4 phút · Farhan Raza