Tiếng Việt

Chuyển đổi mã màu HEX sang RGB hoặc RGBA trong C#

Mã màu HEX được thể hiện bằng một ký hiệu số ở đầu. Bộ ba HEX có thể biểu thị một màu cụ thể có thể được chuyển đổi thành giá trị RGB. Trong các tình huống cụ thể, bạn có thể cần chuyển đổi màu HEX sang không gian màu RGB. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi mã màu HEX thành mã màu RGB hoặc RGBA theo chương trình trong C#.
tháng 10 11, 2022 · 3 phút · Farhan Raza