Tiếng Việt

Cách chèn hình mờ vào tài liệu Word bằng Python

Hình mờ trong tài liệu Word được sử dụng để ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp, xác định quyền sở hữu, hiển thị trạng thái của tài liệu, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách thêm hình mờ vào tài liệu Word bằng Python. Bài viết sẽ hướng dẫn cách chèn hình mờ văn bản và hình ảnh vào tài liệu Word một cách riêng biệt.
tháng 3 11, 2024 · 4 phút · Muzammil Khan