Tiếng Việt

Chuyển đổi trang web HTML sang tệp Word (DOCX/DOC) bằng C#

Các tệp HTML thường được sử dụng để tạo, chỉnh sửa hoặc truyền đạt nhiều thông tin. Tương tự như vậy, các tệp Microsoft Word bao gồm DOCX và DOC cũng nổi tiếng vì các tính năng khác nhau của chúng. Bạn có thể chuyển đổi các tệp trang web HTML thành tệp từ, DOCX hoặc DOC, trong C#.
tháng 12 9, 2020 · 4 phút · Farhan Raza