Tiếng Việt

Chuyển Markdown sang HTML hoặc HTML sang MD File trong Java

Markdown được sử dụng để tạo văn bản được định dạng với các ký hiệu văn bản thuần túy. Bạn có thể dễ dàng định dạng văn bản dưới dạng in đậm, in nghiêng, gạch chân và các kiểu định dạng khác. Bạn có thể chuyển đổi Markdown MD sang HTML cũng như HTML sang Markdown theo chương trình trong Java. Các phần sau đây giải thích các tình huống chuyển đổi này.
tháng 11 23, 2021 · 3 phút · Farhan Raza

Chuyển đổi HTML thành Markdown hoặc Markdown thành HTML trong C#

Markdown là ngôn ngữ đánh dấu với các ký hiệu đơn giản biểu thị tiêu đề, in đậm, in nghiêng, gạch chân, v.v. Nó rất đơn giản để học và viết nên hầu hết các tài liệu trực tuyến và tệp readme đều được viết bằng cách sử dụng markdown. Bạn có thể dễ dàng chuyển đổi Markdown sang Trang web HTML bằng một vài bước nhanh chóng. Tương tự như vậy, chuyển đổi HTML sang Markdown cũng là một tính năng hữu ích mà chúng ta sẽ khám phá ở đây bằng ngôn ngữ C#.
tháng 12 8, 2020 · 5 phút · Farhan Raza