Tiếng Việt

Chuyển URL sang PDF trong C#

Là nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng xuất bất kỳ loại trang web HTML nào từ một URL trực tiếp sang tài liệu PDF theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi trang web từ URL trực tiếp sang tài liệu PDF trong C#.
tháng 12 14, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi HTML sang PDF trong C#

Tìm hiểu cách chuyển đổi tệp HTML, chuỗi HTML hoặc trang web trực tiếp thành tài liệu PDF trong C#. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách mở tài liệu HTML theo chương trình và chuyển đổi chúng thành tệp .pdf.
tháng 11 29, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi chuỗi HTML sang PDF trong C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng tạo tài liệu PDF từ một chuỗi HTML theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi một chuỗi HTML sang tài liệu PDF trong C#.
tháng 10 21, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Tạo PDF từ HTML trong C#

Là một nhà phát triển C#, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi tài liệu HTML sang tài liệu PDF. Bạn cũng có thể chuyển đổi bất kỳ chuỗi HTML nào sang tài liệu PDF theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo tài liệu PDF từ HTML trong C#.
tháng 9 7, 2022 · 6 phút · Muzammil Khan