Tiếng Việt

Tạo tệp PDF được gắn thẻ trong Java

Tệp PDF được gắn thẻ sử dụng các thẻ để xác định cấu trúc logic của nội dung trong tài liệu. Loại tệp PDF này cải thiện trải nghiệm đọc bằng cách sử dụng công nghệ hỗ trợ và trình đọc màn hình. Ở bài trước, bạn đã xem cách tạo tệp PDF theo chương trình trong ứng dụng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo các tệp PDF được gắn thẻ theo lập trình trong Java.
tháng 4 25, 2022 · 7 phút · Usman Aziz