Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang Excel với OCR trong Java

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh sang tệp Excel với tính năng nhận dạng ký tự quang học theo lập trình trong Java. Bạn có thể tải hình ảnh đầu vào từ đĩa hoặc địa chỉ URI và sau đó nhận dạng văn bản để tạo tệp XLSX hoặc XLS.
tháng 12 26, 2021 · 3 phút · Farhan Raza