Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản với tính năng sửa chính tả trong Java

Nhận dạng và trích xuất văn bản từ hình ảnh, chạy trình kiểm tra chính tả và tự động sửa lỗi chính tả trong văn bản được truy xuất theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OCR trên hình ảnh và các lỗi chính tả tự động sửa khi sử dụng Java.
tháng 9 1, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan