Tiếng Việt

Chuyển đổi hình ảnh sang tài liệu Word (DOCX) bằng OCR sử dụng C#

Bạn có thể chuyển đổi hình ảnh có chứa văn bản thành tài liệu từ có thể chỉnh sửa (DOCX) theo cách lập trình bằng C#. Ví dụ: bạn cần chuyển đổi hình ảnh được chụp từ máy quét hoặc máy ảnh sang tài liệu có thể chỉnh sửa, sau đó bạn cần thực hiện OCR trên hình ảnh đầu vào. Bạn có thể xem chi tiết hơn trong các phần sau.
tháng 5 19, 2021 · 4 phút · Farhan Raza