Tiếng Việt

Tạo biểu mẫu có thể điền trong Word | Chèn, xóa hộp kiểm & trường trong C#

Biểu mẫu có thể điền thường được sử dụng trong Tài liệu Microsoft Word như DOC, DOCX và các định dạng tệp khác. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ tạo một biểu mẫu có thể điền trong tài liệu Word theo cách lập trình bằng cách sử dụng C# với Aspose.Words for .NET API. Ngoài ra, chúng tôi cũng sẽ đề cập đến việc xóa hoặc xóa các trường biểu mẫu có thể điền.
tháng 8 5, 2020 · 4 phút · Farhan Raza