Tiếng Việt

Chèn các đối tượng chuyển màu, lưới hoặc trong suốt vào tệp XPS bằng C++

Các tệp XPS có thể được sử dụng để hiển thị nhiều thông tin trực quan. Chúng hỗ trợ văn bản, hình ảnh, độ trong suốt của đối tượng, lưới, độ dốc và nhiều tính năng khác. Bạn có thể thêm độ dốc, lưới và các đối tượng trong suốt trong tệp XPS theo yêu cầu của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết các tính năng này, cùng với các ví dụ và trường hợp sử dụng khác nhau.
tháng 12 30, 2020 · 8 phút · Farhan Raza