Tiếng Việt

Chèn Văn bản hoặc Hình ảnh trong XPS bằng C#

Tệp XPS chứa thông tin bố cục trang cố định bao gồm bố cục, giao diện và thông tin in cho tài liệu. Bạn có thể chèn một số văn bản hoặc hình ảnh vào tệp XPS theo chương trình trong C#.
tháng 4 15, 2022 · 4 phút · Farhan Raza