Tiếng Việt

Chuyển đổi PowerPoint PPT thành GIF động trong Java

GIF động có khả năng chứa một số hình ảnh trong một tệp duy nhất. Do đó, các bài thuyết trình PowerPoint thường được chuyển đổi sang tệp GIF trong đó mỗi hình ảnh trong GIF đại diện cho một trang chiếu. Để thực hiện chuyển đổi theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi bản trình bày PowerPoint PPT hoặc PPTX thành GIF động trong Java. Hơn nữa, bạn sẽ học cách tùy chỉnh kích thước khung hình, độ trễ giữa các trang trình bày và khung hình mỗi giây theo lập trình.
tháng 1 15, 2022 · 4 phút · Usman Aziz