Tiếng Việt

Thêm hình mờ vào tài liệu Word bằng Java

Hình mờ được thêm vào tài liệu Word cho nhiều mục đích khác nhau như ngăn chặn việc sử dụng bất hợp pháp, xác định quyền sở hữu, hiển thị trạng thái của tài liệu, v.v. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm hình mờ vào tài liệu Word bằng Java. Bài viết sẽ trình bày việc chèn watermark văn bản và hình ảnh vào tài liệu Word một cách riêng biệt.
tháng 7 19, 2021 · 4 phút · Usman Aziz