Tiếng Việt

Thêm hình mờ vào Trang tính Excel bằng Java

Hình mờ được sử dụng để xác định quyền sở hữu của nội dung có bản quyền và bảo vệ các tệp Excel khỏi bị đánh cắp hoặc bị sử dụng bất hợp pháp. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm hình mờ vào trang tính Excel theo chương trình. Chính xác hơn, bài viết sẽ trình bày cách thêm hình mờ vào trang tính Excel bằng Java.
tháng 6 7, 2021 · 3 phút · Usman Aziz