Tiếng Việt

Tạo SmartArt trong Bản trình bày PowerPoint bằng Java

Trong các bài thuyết trình, SmartArt được sử dụng để trình bày thông tin dưới dạng trực quan. Thông thường, những người thuyết trình sử dụng SmartArt để làm cho văn bản đơn giản trở nên hấp dẫn hơn. Hơn nữa, nó cũng được sử dụng để tạo sơ đồ luồng, quy trình, mối quan hệ giữa các thực thể khác nhau, … Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tạo SmartArt trong bản trình bày PowerPoint lập trình bằng Java.
tháng 8 22, 2021 · 5 phút · Usman Aziz