Tiếng Việt

Nhập danh bạ Gmail có lập trình trong Java

Gmail của Google là một trong những dịch vụ email phổ biến và được sử dụng phổ biến nhất. Gmail cung cấp một loạt các tính năng cùng với việc chỉ gửi và nhận email, chẳng hạn như lịch, cuộc trò chuyện, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần kết nối với Gmail và nhập danh bạ theo chương trình từ trong ứng dụng của mình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách nhập danh bạ Gmail bằng Java. Ngoài ra, chúng tôi sẽ đề cập đến cách truy cập danh bạ trong một nhóm email cụ thể.
tháng 3 24, 2022 · 8 phút · Usman Aziz