Tiếng Việt

Thay đổi kích thước hình ảnh theo chương trình trong Java

Các trình chỉnh sửa hình ảnh cung cấp tính năng thay đổi kích thước cho phép bạn thay đổi kích thước hình ảnh theo yêu cầu của bạn. Trong khi thiết kế trình chỉnh sửa hình ảnh hoặc xử lý hình ảnh từ bên trong các ứng dụng Java của bạn, bạn có thể cần phải thay đổi kích thước hình ảnh theo lập trình. Để thực hiện điều đó, bài viết này trình bày cách thay đổi kích thước hình ảnh trong Java. Hơn nữa, bạn cũng sẽ học cách thay đổi kích thước hình ảnh bằng các kỹ thuật thay đổi kích thước khác nhau.
tháng 11 22, 2021 · 6 phút · Usman Aziz