Tiếng Việt

Tách văn bản thành cột trong Excel bằng Java

MS Excel cung cấp tính năng Text to Columns để chia văn bản thành nhiều cột. Việc phân tách có thể dựa trên khoảng trống, dấu phẩy, ký tự đặc biệt, v.v. Để tự động hóa tính năng, bài viết này trình bày cách thực hiện chuyển Văn bản thành Cột của Excel từ bên trong các ứng dụng Java của bạn. Hướng dẫn từng bước và mẫu mã sẽ chỉ cho bạn cách tách văn bản trong một cột trong trang tính Excel.
tháng 5 25, 2021 · 3 phút · Usman Aziz