Tiếng Việt

Trình tạo mã vạch 2D - Tạo mã vạch 2D hoặc mã QR

Nắm vững nghệ thuật tạo mã vạch 2D và tạo mã QR với hướng dẫn toàn diện này. Tìm hiểu cách tạo mã vạch 2D hoặc mã QR một cách dễ dàng!
tháng 11 22, 2023 · 7 phút · Muzammil Khan

Trình tạo mã vạch GS1-128 bằng Java

Tiêu chuẩn GS1 cung cấp một phương tiện hiệu quả để mã hóa dữ liệu để vận chuyển, lưu trữ và bảo vệ. Mã vạch GS1-128 là mã nhận dạng (ID) được tiêu chuẩn hóa được sử dụng để xác định và theo dõi duy nhất các lô hàng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách tạo mã vạch GS1-128 bằng Java.
tháng 11 21, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan

Tạo và quét mã vạch theo chương trình bằng Java

Trong bài viết này, tôi sẽ chỉ cho bạn cách tạo mã vạch theo chương trình bằng Java. Hơn nữa, bạn cũng sẽ học cách quét và đọc các loại mã vạch khác nhau bằng Java. Công nghệ Mã vạch là một cách phổ biến và được sử dụng rộng rãi để thể hiện trực quan dữ liệu về các đối tượng dưới dạng các mẫu khác nhau. Mã vạch là dạng dữ liệu được mã hóa và có thể đọc được bằng máy có thể được giải mã hoặc đọc bằng máy quét mã vạch.
tháng 4 7, 2020 · 6 phút · Usman Aziz