Tiếng Việt

Chuyển đổi XPS hoặc OXPS sang Tài liệu Word bằng Java

Các tệp XPS và OXPS thường được ưa thích hơn do tính chất không phụ thuộc vào độ phân giải của chúng để tạo ra bản in chất lượng cao. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp XPS hoặc OXPS sang tài liệu Word. Bài viết này thảo luận về cách chuyển đổi tài liệu XPS hoặc OXPS sang tệp từ có phần mở rộng tệp DOCX hoặc DOC theo lập trình trong Java.
tháng 1 7, 2022 · 4 phút · Farhan Raza