Tiếng Việt

Chuyển đổi DOC sang JSON trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần xuất nội dung của Word DOC sang tệp JSON theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này cung cấp một hướng dẫn đơn giản về cách chuyển đổi văn bản trong tài liệu DOC sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng Java của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu DOC được bảo vệ sang JSON theo chương trình.
tháng 7 7, 2022 · 4 phút · Usman Aziz