Tiếng Việt

Chuyển đổi DOCX sang JSON trong Java

Trong một số trường hợp nhất định, bạn cần xuất nội dung của Word DOCX sang tệp JSON theo lập trình. Để đạt được điều đó, bài viết này cung cấp một hướng dẫn đơn giản về cách chuyển đổi văn bản trong tài liệu DOCX sang định dạng JSON từ bên trong các ứng dụng Java của bạn. Bạn cũng sẽ học cách chuyển đổi các tài liệu DOCX được bảo vệ sang JSON theo lập trình.
tháng 7 7, 2022 · 4 phút · Usman Aziz