Tiếng Việt

Chuyển đổi DWG sang SVG trong Java

Các tệp DWG chứa dữ liệu thiết kế ở định dạng 2D hoặc 3D. Chúng bao gồm dữ liệu hình ảnh véc-tơ và siêu dữ liệu dưới dạng mã hóa nhị phân. Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể cần chuyển đổi tệp DWG thành tệp hình ảnh SVG theo yêu cầu của mình. Theo đó, bài viết đề cập đến cách chuyển đổi hình ảnh DWG sang SVG bằng lập trình bằng Java.
tháng 11 23, 2021 · 3 phút · Farhan Raza