Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong Java

MS Outlook sử dụng OFT làm định dạng mẫu để tạo bố cục cho email. Mẫu có thể được định dạng trước và điền nội dung động để tạo thông báo tùy chỉnh. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được các tệp OFT và cần phải chuyển đổi chúng sang định dạng HTML theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong Java.
tháng 4 12, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Gửi tài liệu Word dưới dạng email trong Java

Trong hầu hết các trường hợp, email được gửi theo một bố cục được định dạng tốt theo một mẫu cụ thể. Tuy nhiên, các trình soạn thảo email khác nhau không cung cấp các tùy chọn định dạng nâng cao. Trong những trường hợp như vậy, bạn có thể tạo một thư trong tài liệu Word và sử dụng nó làm nội dung email. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách gửi một tài liệu MS Word dưới dạng nội dung email bằng Java.
tháng 4 26, 2021 · 3 phút · Usman Aziz