Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong Java

MS Outlook sử dụng OFT làm định dạng mẫu để tạo bố cục cho email. Mẫu có thể được định dạng trước và điền nội dung động để tạo thông báo tùy chỉnh. Trong một số trường hợp, bạn có thể nhận được các tệp OFT và cần phải chuyển đổi chúng sang định dạng HTML theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp OFT sang HTML trong Java.
tháng 4 12, 2022 · 3 phút · Usman Aziz