Tiếng Việt

Chuyển đổi email sang HTML trong Java

MSG và EML là các định dạng tệp phổ biến để lưu trữ email. Tuy nhiên, bạn không thể hiển thị trực tiếp nội dung của cả hai định dạng email trong các ứng dụng web của mình. Để nhúng các email MSG hoặc EML vào các trang web của mình, bạn có thể chuyển đổi chúng sang HTML. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi email MSG và EML / EMLX sang HTML trong Java.
tháng 4 5, 2021 · 3 phút · Usman Aziz