Tiếng Việt

Thêm nhận xét trong tệp Excel trong Java

Nhận xét được sử dụng để thêm thông tin bổ sung hoặc để giải thích một công thức trong trang tính Excel. MS Excel cũng cho phép bạn đặt kích thước phông chữ, chiều cao, chiều rộng, v.v. của các nhận xét. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thêm nhận xét vào trang tính Excel theo lập trình bằng Java. Hơn nữa, bài viết cũng sẽ đề cập đến cách định dạng các bình luận.
tháng 5 18, 2021 · 4 phút · Usman Aziz

Tìm và Thay thế Văn bản trong Bảng tính Excel bằng Java

Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm hiểu cách tìm và thay thế văn bản trong bảng tính MS Excel theo lập trình bằng Java. Trong các tình huống khác nhau, bảng tính MS Excel bao gồm một lượng dữ liệu khổng lồ có thể trải rộng trong nhiều trang tính. Đối với những trường hợp như vậy, tùy chọn tìm và thay thế có thể giúp bạn giảm thiểu những nỗ lực cần thiết để cập nhật tất cả các lần xuất hiện của một đoạn văn bản cụ thể. Hãy xem cách tự động hóa tùy chọn này khi xử lý một số lượng lớn bảng tính từ bên trong các ứng dụng Java.
tháng 12 8, 2020 · 4 phút · Usman Aziz