Tiếng Việt

Tự động điều chỉnh hàng và cột trong Excel trong Java

Trong khi tạo và xử lý bảng tính Excel theo chương trình, bạn có thể cần phải bật tính năng này một cách tự động. Để đạt được điều đó, bài viết này hướng dẫn cách tự động điều chỉnh các hàng và cột trong tệp Excel bằng Java.
tháng 9 27, 2022 · 4 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi XLSX sang JSON trong Java

Các tệp XLSX được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc lớn. Ngoài ra, bạn có thể xử lý và thao tác dữ liệu bằng cách thực hiện các thao tác khác nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi dữ liệu Excel sang định dạng JSON, chẳng hạn như trong các ứng dụng web. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Excel XLSX sang JSON trong Java.
tháng 7 28, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Excel XLSX sang CSV trong Java

Các tệp XLSX thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ở dạng hàng và cột. Tuy nhiên, trong khi xử lý dữ liệu, bạn thường cần chuyển đổi tệp XLSX sang định dạng CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy). Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi Excel XLSX sang CSV trong Java.
tháng 7 26, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi Excel XLS sang CSV trong Java

Các tệp XLS thường được sử dụng để lưu trữ dữ liệu ở dạng hàng và cột. Tuy nhiên, trong khi xử lý dữ liệu, bạn thường cần chuyển đổi tệp XLS sang định dạng CSV (Giá trị được phân tách bằng dấu phẩy). Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi Excel XLS sang CSV trong Java.
tháng 6 15, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi tệp XLS / XLSX sang JSON trong Java

Các tệp XLS hoặc XLSX được sử dụng rộng rãi để lưu trữ dữ liệu có kích thước nhỏ hoặc lớn. Ngoài ra, bạn có thể xử lý và thao tác dữ liệu bằng cách thực hiện các thao tác khác nhau. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi dữ liệu Excel sang định dạng JSON, chẳng hạn như trong các ứng dụng web. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này hướng dẫn cách chuyển đổi tệp Excel XLS hoặc XLSX sang JSON trong Java.
tháng 6 15, 2022 · 3 phút · Usman Aziz

Chuyển đổi tệp JSON sang XLS / XLSX trong Java

Các tệp JSON được sử dụng rộng rãi để lưu giữ và chia sẻ dữ liệu. Thông thường, các tệp JSON được sử dụng để nhập hoặc xuất dữ liệu trong ứng dụng web, máy tính để bàn hoặc di động. Trong một số trường hợp nhất định, bạn phải chuyển đổi dữ liệu JSON đã nhận sang định dạng XLS hoặc XLSX theo chương trình. Để đạt được điều đó, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp JSON sang Excel XLS hoặc XLSX trong Java.
tháng 6 14, 2022 · 3 phút · Usman Aziz