Tiếng Việt

Chuyển đổi PFB sang TTF trong Java

Binary Phông chữ Máy in (PFB) là phông chữ Loại 1 được phát triển bởi Adobe. Phông chữ loại 1 được lưu trữ trong các tệp PFB đã được Windows sử dụng. Trong bài viết này, bạn sẽ tìm hiểu cách chuyển đổi PFB sang TTF bằng Java.
tháng 7 5, 2023 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi WOFF2 sang TTF - Chuyển đổi trực tuyến miễn phí

WOFF2 là định dạng mới hơn và hiệu quả hơn, được thiết kế dành riêng cho việc sử dụng web, trong khi TTF là định dạng cũ hơn được hỗ trợ rộng rãi trên các nền tảng khác nhau. Tìm hiểu cách chuyển đổi WOFF2 sang TTF bằng trình chuyển đổi Phông chữ trực tuyến miễn phí của chúng tôi
tháng 2 27, 2023 · 6 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi EOT sang TTF trong Java

Bạn đang làm việc với Java và cần chuyển đổi EOT sang TTF? Đừng lo lắng, nó không phức tạp như bạn tưởng. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn các bước để dễ dàng chuyển đổi EOT sang TTF theo lập trình.
tháng 10 24, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi WOFF sang TTF trong Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi phông chữ Web (WOFF hoặc WOFF2) sang Phông chữ True Type (TTF) theo lập trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi WOFF hoặc WOFF2 sang TTF bằng Java.
tháng 7 15, 2022 · 4 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi TTF sang WOFF và WOFF2 bằng Java

Là một nhà phát triển Java, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi phông chữ true-type thành phông chữ Web theo lập trình trong các ứng dụng Java. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách chuyển đổi TTF sang WOFF và WOFF2 bằng Java.
tháng 5 19, 2022 · 5 phút · Muzammil Khan