Tiếng Việt

Chuyển đổi HTML sang MHT trong Java

Tệp MHT được sử dụng để giữ hình ảnh, văn bản, CSS và các tài nguyên liên quan khác trong một trang web. Trong một số trường hợp sử dụng, bạn có thể muốn chuyển đổi tệp HTML sang định dạng MHT. Theo đó, bài viết này đề cập đến cách chuyển đổi HTML sang định dạng MHT theo lập trình trong Java.
tháng 3 21, 2022 · 3 phút · Farhan Raza