Tiếng Việt

Chuyển đổi LaTeX sang SVG Image trong Java

LaTeX được sử dụng để tạo các tài liệu khoa học đã được tinh chỉnh và đánh bóng có thể bao gồm các biểu thức toán học phức tạp, tài liệu đa ngôn ngữ, v.v. Trong một số trường hợp, bạn có thể cần chuyển đổi tệp TeX thành hình ảnh SVG. Theo các yêu cầu như vậy, bài viết này giải thích cách chuyển đổi hình ảnh TeX sang SVG theo lập trình trong Java.
tháng 10 7, 2022 · 3 phút · Farhan Raza