Tiếng Việt

Chỉnh sửa ảnh xiên trong Java

Trong xử lý ảnh và đồ họa máy tính, độ lệch ảnh là độ lệch góc của một tập hợp các ảnh hình chữ nhật. Nó còn được gọi là độ nghiêng hình ảnh hoặc biến dạng JPEG. Trong bài viết này, chúng ta sẽ học cách thực hiện chỉnh sửa độ lệch ảnh trong Java.
tháng 11 8, 2022 · 8 phút · Muzammil Khan

Chuyển đổi hình ảnh thành văn bản với tính năng sửa chính tả trong Java

Nhận dạng và trích xuất văn bản từ hình ảnh, chạy trình kiểm tra chính tả và tự động sửa lỗi chính tả trong văn bản được truy xuất theo chương trình. Trong bài viết này, bạn sẽ học cách thực hiện OCR trên hình ảnh và các lỗi chính tả tự động sửa khi sử dụng Java.
tháng 9 1, 2022 · 7 phút · Muzammil Khan