Tiếng Việt

Chuyển đổi OneNote .one Notebook sang XLSX hoặc XLS Worksheet trong Java

Sổ ghi chép OneNote được sử dụng để tạo ghi chú kỹ thuật số nhằm giữ mọi thứ ngăn nắp. Chúng có thể hữu ích để tăng năng suất của giáo viên, sinh viên hoặc những người chuyên nghiệp khác. Trong một số trường hợp sử dụng nhất định, bạn có thể có ý định chuyển đổi sổ ghi chép OneNote .one thành trang tính XLSX hoặc XLS. Bài viết này giải thích cách chuyển đổi tệp .one của Microsoft OneNote sang định dạng XLSX hoặc XLS trong Java.
3 phút · Farhan Raza