Tiếng Việt

Chuyển đổi tệp PDF sang HTML trong Java

Bạn thường có thể cần phải chuyển đổi một tệp PDF thành HTML để nhúng nó vào một trang web. Để thực hiện chuyển đổi này theo chương trình, bài viết này trình bày cách chuyển đổi tệp PDF sang HTML bằng Java. Hơn nữa, bạn sẽ học cách sử dụng các tùy chọn bổ sung để tùy chỉnh chuyển đổi PDF sang HTML.
tháng 6 8, 2021 · 3 phút · Usman Aziz